星期六, 12月 31, 2005

bye, 2005.


welcome, 2006!

Speak Your Mind!

acrylic and mixed media on canvas,
16" x 20"
ks(c)2005

星期五, 12月 30, 2005

Check out my Threadless Submission: Service

Hey!

I submitted a tee shirt design called Service to Threadless.com to be voted on and hopefully printed.
If I get enough high scores the shirt will be printed and sold from the site and I will win some prizes. Take a look at it and if you like it, sign up and give it a score.
URL: http://www.threadless.com/submission/63124/Service
Thanks!

P.S. I'm sure Threadless would be happy if you bought a tee too! ;)

星期四, 12月 29, 2005

The Brown Bunny...

看過此片,我開始對Vincent Gallo這個「人」有點生厭反感「頂唔順」,以我個人的尺度來說,這齣對我簡直就是一齣恐怖片。還好的是,在他作品中的視覺感觀方面我是喜歡的,亦令我看到一段愛情故事,如何變成一齣真真正正的「公路」電影。不過,以下內容含有不少人身攻擊成份。

自戀的人其實很少數會令人反感,但當自戀遇上了自大那化學作用真
能看小。現在既然人家不給你機會,倒不如自己製造機會,但他這類演員,也難怪其他導演不把他看上繼而重用。在《Buffalo '66》這半商業半實驗的作品中,總算鋒芒初露,也未冠以「怪雞」一類,之後好像更一度入選型男之列,自編自導自演之外*,還製作原創音樂,盡現才華洋溢全方位創作之意,還記得當年他用的那個中槍鏡頭,比起Wachowski兄弟來得更早。

可能亦受多年吹捧之後,今回可說是變本加厲之作,先看幕後制作名單,編、導
、攝影、音樂、造型、剪接、美指、服裝,果真樣樣親力親為,但未必精,只覺得他有點濫用自己的名字。
故事的男主角無疑是為他度身訂做的,盡量表現出他的男性魅力。這隻外表剛強但心靈脆弱的兔子,沒有四處播種,只能情挑其餘四隻雌兔,而這個結局是否為之前在旅途上所作的行為預先舖路?那場「重頭戲」又會否是戲裡戲外一種心靈上的補償呢?攝影方面,更令人髮指,試想像全片三份之一拍著同一個人的側面,三份之一在行駛的車廂中拍公路,剩下的三份之一當中還有些是可有可無的長鏡頭,簡直就是普通家庭式手提攝錄機之下的影像,還有面跟人說有份剪接,佩服佩服!雖然定格來看,很多都會變成悅目的相片,現在到你手中一流都變九流。
看來一向視你如寶的日本財團,經歷一次教訓,你下齣戲自資吧!

*之外的之外,有傳聞是借戲親近十八歲卜卜脆Christina Ricci。


The Brown Bunny》Offical Site
VincentGallo》The official website for Vincent Gallo by Vincent Gallo

星期三, 12月 28, 2005

the day after x'mas...

the day after x'mas hoilday...i collected some x'mas e-card from my fds :
BigMad, BFB, China Stylus, Czarina, C#, Graphic Airlines, Katol, Lung, MakYingPing, Redy, Rex, Rice, RST, Telephone

星期日, 12月 25, 2005

merry x'mas 05.


your little x'mas tree said "to all ya, merry x'mas!! oh~oh~oh~"...
but beware of your little snowman...
=(

Milk Magazine #231

全民公投
我們的最愛映畫05'
05 MOVIE BEST PICKS

Date : 22 DEC. 2005

星期六, 12月 24, 2005

"The Dirty Ones" Exhibition 2005.(Photos)

星期五, 12月 23, 2005

"The Dirty Ones" Exhibition 2005.

"THE DIRTY ONES" EXHIBITION
DECEMBER 23, 2005 - JANUARY 23, 2006

SAFE HOUSE
512 LOCKHART ROAD, 2/F, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

OPENING RECEPTION
LIVE MUSIC BY DJ KENNY
DECEMBER 23, 2005/7PM - 12AM

Out of production for nearly 10 years, British Knights return to a sneaker scene notoriously hungry for new and different kicks.
BK, born in the seminal sneaker era of the mid 80s, quickly showed up as a blip on the sneaker radar with their now zeitgeistic designs; but almost just as quickly they faded into the history books, cementing their cult collector status. In celebration of BK's notoriety within the hard-boiled sneaker collector culture, the company has agreed to fire up their production line and produce a strict limited edition of 10 white on white pairs of the legendary Kings SL Hi model,
exclusively for Hong Kong's The Dirty Ones Exhibition.

The Dirty Ones looks not to jump on the expanding customized sneaker bandwagon, but to simply create a selective and truly limited-edition experience; a one of a kind design on a ten of a kind sneaker, brought to you by a hand picked roster of Hong Kong street artists.

Artists : BASE(KB), DOFI(TWO/UTP), KS, LUNG(RECAP), NASH(FP/FTS), MIC(SWAT/PWM), PERS(SWAT/PWM), UNCLE(PDW), ZONO(KB)

Questions and Info: www.prowolfmaster.com/tdohk

related : "The Dirty Ones" Exhibition 2005. / "The Dirty Ones" Exhibition 2005.(Photos) / East Touch V54

星期三, 12月 21, 2005

生意興隆。

尋日阿香港話事人及一眾高人走去灣仔銅鑼灣行一轉,食個下午茶同市民握個手影張相問人麻雀幾錢副,新年都未到你就搶先講幾句「生意興隆」,咁就搞掂?你估你依家仲係財神咩,「生意興隆」留番比阿唐講啦,人地話你振興措施無新意呀!
叫聖誕老人去派禮物,咪低能啦!你袋禮物又唔係鬼罕之一槐,叫人特登搭車落去?你兩粒糖咩。得個兩日地籠減兩蚊真係買報紙都唔夠啦,仲爭一蚊你貼呀?有商場無事無幹無示威無胡椒都拍烏蠅啦,你又唔搞架穿梭巴士接人去,仲要半粒鐘一班,行都行到啦頂你。仲話重新編排一個用電量極高「幻彩詠香江」給公眾欣賞,公眾是否代表內地自由行旅客?請問香江市民有幾多個欣賞過,請舉手。夠薑你就封番油又尖旺一個禮拜,淨係348同CYBER人流流去灣仔坐底都帶
該區茶餐廳啦。
要振興就好似人地個社團咁,開間「掛喪」係工廠區一樣有一眾團員晨早六點捧場,既然政府出得錢搞個「老鼠籠」,不如同阿寶寶合作,引進多幾個「名牌」,香港當前一街都係億萬少年,無謂為幾件買藥油、首飾自由行,而放棄一班「潮流指(豬)標」丫!
你地「曲終人散」人地就「曲終『財』散」呀!

圖片來源:蘋果日報

星期日, 12月 18, 2005

KODAK ADVANTIX 5800MRX 1st.


由於早前秋紅樂隊係個唔知咩鬼〈World Battle of Band〉勝出成為世界冠軍,所以上星期特設「AA制」晚宴款待一眾損友,問及為何
晚宴會押後一個月才舉行,原來根據非正式非官方公告,五位以將樂隊改名為「超窮樂團」,敬請家長留意!另外,隊中某女成員當晚自爆曾一度透過某收費電視台收看《別府之吻》系列,敬請佢男朋友留意!

- KODAK ADVANTIX 5800MRX

- KODAK Advantix
- ISO 200
您 衹 可 到 這 裡, 不 可 越 過。